Kwaliteitsbewaking tijdens transport en opslag

GDP Good Distribution PracticeGood Distribution Practice, vaak afgekort tot GDP, is een richtlijn die tot doel heeft om een bepaald kwaliteitsnivieau binnen het distributienetwerk te handhaven zodat de productkwaliteit van farmaceutische producten gehandhaafd blijft gedurende het distrubutieproces. In de “Guidelines on Good Distribution Practice of Medicinal Products for Human Use” vindt u enkele richtlijnen ten aanzien van temperatuursregistratie

Alle documentatie moet toegankelijk en ter inzage zijn voor bevoegde instanties. Deze gegevens dienen minimaal vijf jaar bewaard te worden.

Bij ontvangst van temperatuurgevoelige goederen moet de temperatuur van binnenkomende goederen direct worden gemeten.

Tijdens de opslag moet de temperatuur periodiek gemeten en geregistreerd worden. Deze gemeten waardes moeten geregeld beoordeeld worden. Indien specifieke temperatuurcondities door de fabrikant zijn vereist, dan moeten de opslagruimtes zijn voorzien van temperatuurrecorders die waarschuwen als de temperatuur buiten bereik is geweest. Tevens moet deze controle representatief voor de betreffende ruimte zijn. Met andere woorden: het aantal temperatuurrecorders moet zich verhouden tot de grootte van de opslagruimte.

Temperatuurcontrole tijdens distributie m.b.v. temperatuurloggers

De keuze voor een bepaald loggingsysteem wordt vaak bepaald door het aantal loggers dat u op jaarbasis gebruikt. Ook de dataverwerking is een belangrijk aspect. T Service biedt diverse systemen die voor GDP-toepassingen geschikt zijn. Meer informatie vindt u op de pagina over temperatuurloggers.

Temperatuurregistratie in magazijnen met een draadloos monitoringsysteem

Dit systeem neemt u veel werk uit handen wanneer u het temperatuurverloop in uw magazijn, koeling of vriezer dient te registreren. Zodra temperaturen te hoog of te laag worden, wordt u automatisch gewaarschuwd, zodat er tijdig preventieve maatregelen kunnen worden uitgevoerd. Een audit trail-functie is handig zodra u door derden wordt geaudit. Meer informatie vindt u op de pagina over draadloze monitoring en op de SenseAnywhere pagina.

Magazijnen thermisch in kaart brengen t.b.v. GDP

Bij temperatuurmapping of thermal mapping wordt gedurende een week op diverse plaatsen temperatuurloggers geplaatst. De data van al deze metingen wordt vervat in een rapport. Dit rapport is ook een goede leidraad voor bepaling van de exacte plaatsen van de sensoren van het draadloze monitoring systeem. Meer informatie vindt u op de pagina over thermal mapping.

Producten langdurig bewaren of verzenden naar ontwikkelingslanden

Hierbij schrijven VN-gerelateerde organisaties in het kader van GDP vaak eenvoudige temperatuurloggers voor eenmalig gebruik voor, zoals de mechanische StripChart of de Tempmate S-1