Dé logger voor controle van sterilisatieprocessen

De tweede generatie van het 3M Elektronisch Testsysteem (ETS), dat in nauw overleg met deskundigen uit de gezondheidszorg is ontwikkeld, is baanbrekend en betekent een belangrijke stap voorwaarts in de ontwikkeling van  sterilisatiecontroleprogramma’s.
3M ETS is een uniek, zelfstandig testsysteem – onafhankelijk van sterilisatoren – voor het meten van de fysische parameters van een stoomsterilisatieproces. Het systeem biedt:

 • nauwkeurige temperatuur-, druk- en tijdmetingen;
 • een uniek detectiesysteem voor niet-condenseerbaar gas;
 • een volledig geautomatiseerd instrument voor nauwkeurige analyse.

3M ETS is zeer innovatief en eenvoudig te gebruiken. Het biedt een alternatief voor het traditionele Bowie & Dick testpakket en afgeleiden ervan. Het biedt tevens een vele andere waardevolle functies:

3M ETS sterilisatie logger en monitoring

Reproduceerbare resultaten en nauwkeurige dataverwerking

Resultaten zijn reproduceerbaar en in prestatie gelijkwaardig aan het standaard Bowie & Dick testpakket (zoals beschreven in EN 285 en EN ISO 11140-3/-4). 3M ETS is getest volgens de methoden in EN ISO 11140-3/-4 en voldoet aan de testeisen voor dagelijkse stoompenetratie voorgeschreven in EN 554 en de nieuwe ISO 17665.

Heldere ‘Pass’/‘Fail’-resultaten

De 3M ETS Sensing Unit 4108 is het enige zelfstandige meetsysteem ter wereld dat niet alleen heldere ‘Goed’/‘Fout’-
resultaten geeft, maar ook ‘Vroege Waarschuwing’-indicaties.

Diagnostische functies

Naast de Bowie & Dick testresultaten biedt ETS ook diverse
diagnostische functies, zoals:

 • Sterilisatie Parameter Indicatie (SPI)
 • Lekdichtheidstest (LRT)
 • ‘Vroege Waarschuwing’
 • Detectie van oververhitte stoom (ondersteuning)
 • Fο-berekening
 • Evaluatie van sterilisatiefase
 • Masteroverlay
 • Verdunningsfactor
 • Technische tests en ondersteuning. Belangrijke bestanden voor het waarborgen van de veilige werking van sterilisatoren

software 3m ets

Elektronische grafische analyse en afdrukken

Het systeem kan verder uitgebreid worden door gebruik te maken van de 3M ETS Data Reader (4109) en de 3M ETS Software (4110) voor aansluiting op een pc. Hiermee automatiseert 3M ETS alle resultaten, waarbij zowel temperatuur-, druk- en tijdgrafieken als ‘Goed’/‘Fout’-resultaten worden gegeven. De software biedt tevens metingen voor de Lekdichtheidstest (LRT) (EN 285), de F0-berekening en de Sterilisatie Parameter Indicatie (SPI). De diagnostische functies vereenvoudigen het vaststellen van mogelijke oorzaken van fouten.

Nauwkeurige dataregistratie/digitale archieven

Voor een nauwkeurige registratie van gegevens en het elimineren van alle mogelijke transcriptiefouten creëert het 3M Elektronisch Testsysteem een elektronisch archief met behulp van speciale pc-software (4110). De dataregistratiemodus maakt gedurende drie minuten individuele interpretatie van de gemeten gegevens mogelijk voor stoomsterilisatiecycli op temperaturen boven of onder 134 °C. Het systeem voldoet aan de strenge eis 21 CFR deel 11 voor digitaal archiveren en digitale ondertekening, waardoor een ultramoderne vorm van dataregistratie gewaarborgd is.

3M Sterilisatiecontroleprogramma: de keten van volledige controle

Het 3M Sterilisatiecontroleprogramma is volledig en inzichtelijk en helpt u om het risico van sterilisatiefouten te verkleinen.Het programma bestaat uit vijf afzonderlijke maar samenhangende processen, die iedere stap in de sterilisatiecyclus controleren. Het programma helpt u bij het opzetten, beheren en handhaven van een consistent sterilisatieprotocol.

3m ets

  ETS sensing unit ETS sensing Unit, USB Data reader & Software
UITRUSTINGSCONTROLE
Bowie & Dick test (volgens EN 285 en EN ISO 11140-3/-4) X X
Sterilisatie Parameter Indicatie (SPI) X X
?Early Warning? voor dreigende Bowie & Dick testfouten X X
ELEKTRONISCHE DATAREGISTRATIE
Bowie & Dick testgegevens opslaan in een speciale database   X
Elektronisch bestands- en registerbeheer (intelligente archivering)   X
Verslagen genereren voor managementoverzichten en kwaliteitssystemen   X
SPECIALE FUNCTIES
Kalibratiecontrole (volgens EN 285)   X
Lekdichtheidstest (volgens EN 285) (1,3 mbar/min)   X
Gebruikersgedefiniëerde drukveranderingstest   X
Theoretische temperatuur   X
Evaluatie van sterilisatiefase   X
Berekening van verdunningsfactor/restlucht   X
Technische tests   X
Dataregistratie   X
Masteroverlay   X
Detectie van controlepunten   X
F0-berekening   X
Efficiëntie vacuümpomp   X

Bestellen?

Mail ons of bel +31 (0) 485 542626